Matka Triumfu i Zwycięstwa

 

 

Matka Triumfu i Zwycięstwa

 „Mój Obraz  – który podstęp wroga zniszczy“.

„Od niego wychodzi uzdrawiająca Moc - dla wszystkich tych, którzy wierzą!

Dla wszystkich tych, którzy moje Orędzie naśladują.“

Tam, dokąd mój Obraz przyjdzie - tam ja jestem.

Mój Obraz zniszczy potęgę wroga.

„Każdy, kto ten Obraz dotknie, będzie pobłogosławiony.

Powiedzcie wszystkim moim dzieciom!“

„...Nieście mnie do domów tego świata.

Nieście mnie do przedszkoli i domów starców i do wszystkich społecznych instytucji.

Wnieście mój obraz do waszych domów – tam gdzie jesteście.

Do chorych i umierających.

Nieście ten obraz zwycięstwa do osób siedzących w więzieniu.

To jest czas łaski! Zrozumcie co to znaczy!

Ja chce przynieść pokój wszystkim.

Moje serce bije dla całego świata.

Powiedzcie pasterzom. Jestem zawsze obecna, jeśli mnie się czci.

Mój głos jest tronem Boga.“

„Rozprowadzajcie mój obraz na całym świecie!

Moje niepokalane serce wskaże wam drogę.“

 

www.rufderliebe.org